Luftning av komposten

Vi har varit i kontakt med Piteå Kommun, Lena Larsson, Kultur och Fritid om att låna en jordfräs för att lufta/syresätta fack 2012 i komposten. De lånar inte ut en jordfräs.
Vi kollade med ”systerkomposten” på Djupviken och frågade hur de gjorde. De går samman och luftar komposten vår och höst.
Vår plan är att Banjogatan luftar på våren och Gitarrgatan på hösten
med Anki och Per-Erik som sammankallande.
Vi gör ett försök med kort varsel för Banjogatan nu på onsdag 19/6 kl. 19.00.
Ta med en grepe, jordfräs eller traktor och ett gott humör så hjälps vi åt att snabbt vända/syresätta komposten för fack 2012.
Riset som är samlat bredvid komposten kommer Kultur och Fritid att hämta under sommaren.

Vi bjuder på kaffe.
Hälsningar
Anki och Per-Erik Forsberg      Banjogatan 20,  070-6656045, 070-6966560